Про журнал

Журнал "Вісник Національної академії наук України"
Щомісячний загальнонауковий журнал
Заснований у жовтні 1928 року

Скорочена назва:
Вісник НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 8923 від 01.07.2004

ISSN 1027-3239 (Print)
ISSN 2518-1203 (Online)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національна академія наук України

Видавець: Видавничий дім "Академперіодика"

Періодичність: 12 разів на рік

Проблематика:
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Редакційна колегія журналу «Вісник НАН України» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

З 2015 р. всі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс 10.15407/visn.

Підписатися на visnyk-nanu.org.ua RSS

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 41483411759ca4ad309c506.45533179 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).