Вісник НАН України. 2014. № 9. C. 89-94.

КУШНІР Роман Михайлович –
член-кореспондент НАН України, директор
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстри­гача  НАН України

ТОКОВИЙ Юрій Владиславович – 
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник 
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

НАЙАВТОРИТЕТНІША ЕНЦИКЛОПЕДІЯ З ТЕРМОНАПРУЖЕНЬ
Рецензія на видання «Encyclopedia of Thermal Stresses»

У січні 2014 р. видавництво Springer опублікувало основний наклад (перші примірники побачили світ у грудні 2013 р.) енциклопедії з термонапружень – «Encyclopedia of Thermal Stresses» (ETS). Це наймасштабніше англомовне науково-довідкове видання, присвячене тематиці температурних напружень, з тих, що будь-коли виходили друком. Крім тематики термонапружень ETS містить необхідні відомості із суміжних галузей механіки і математики, таких як теорія пружності та пластичності, термодинаміка, механіка руйнування, вибрані розділи прикладної математики та методів обчислень, методологія експериментальних досліджень тощо. Енциклопедія охоплює як базові відомості, накопичені упродовж десятиліть розвитку вказаних галузей науки, зокрема матеріали підручників та класичних робіт, так і широкий спектр нових результатів сучасної теорії термонапружень, деякі історичні нотатки, подані належним чином дискусійні матеріали, перспективні напрями майбутніх досліджень, нові ідеї, методи і т.ін. Таке поєднання робить ETS особливо привабливою для читацької аудиторії різної науково-професійної підготовки – студентів і аспірантів природничих та інженерних спеціальностей, викладачів та наукових працівників, інженерів.

«Encyclopedia of Thermal Stresses» має 11 томів загальним обсягом 6726 сторінок, її опубліковано як в електронному, так і в друкованому вигляді. Це видання є зібранням енциклопедичних статей-есеїв від 2 до 15 сторінок, розміщених в алфавітному порядку. Більшість статей доповнено тематичними перехресними посиланнями на есеї подібної тематики, що дає змогу читачеві ґрунтовніше ознайомитися з матеріалом. Головним редактором ETS є Річард Гетнарський (Richard В. Hetnarski) – почесний професор факультету інженерної механіки Рочестерського технологічного інституту (США), учень одного з творців сучасної теорії термопружності, відомого польського ученого, академіка та президента (1978–1980) Академії наук Польщі Вітольда Новацького (Witold Nowacki). Річард Гетнарський – організатор (1995 р.) і президент Міжнародного конгресу з термонапружень (International Congress on Thermal Stresses). У 1978 р. він заснував щомісячний науковий журнал Journal of Thermal Stresses і з того часу є його головним редактором. Упродовж тринадцяти років (1988–2001) Р. Гетнарський був співредактором журналу Applied Mechanics Reviews. Він – автор низки відомих книг з теорії пружності та термопружності, зокрема «Thermal Stresses» (спільно за Н. Нодою та Й. Танігавою); «The Mathematical Theory of Elasticity» (спільно з Й. Ігначаком); «Thermal Stresses – Advanced Theory and Applications» (спільно з М.Р. Есламі); «Theory of Elasticity and Thermal Stresses – Explanations, Problems and Solutions» (спільно з М.Р. Есламі, Й. Ігначаком, Н. Нодою, Н. Сумі та Й. Танігавою). Р. Гетнарський є також редактором знаменитого 5-томного підручника «Thermal Stresses» (Elsevier, Lastran Corp., 1986–1999).

Створення «Encyclopedia of Thermal Stresses» – це проект грандіозного масштабу, реалізація якого потребувала залучення як співредакторів широкого кола знаних у світі вчених у галузі температурних напружень. Кожен із співредакторів відповідав за певний тематичний напрям, умовно названий секцією, що становив близько 200 сторінок видання (приблизно від 20 до 50 статей). Функції співредакторів полягали у підборі матеріалів, запрошенні авторів для написання окремих есеїв, редакційному та науковому опрацюванні отриманих матеріалів, узгодженні змісту статей своєї секції із загальним змістом ETS, організації взаємодії авторів із видавцем тощо. Для роботи над енциклопедією запрошували відомих учених з провідних наукових центрів світу, більшість із яких є членами редколегії Journal of Thermal Stresses або організаційного комітету Міжнародного конгресу з термонапружень. До складу колегії співредакторів увійшли: Повний текст (PDF)