Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 38–43.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
25 лютого 2015 року

Про підсумки виконання Програми інформатизації НАН України у 2010–2014 рр. (доповідачі – академік НАН України П.І. Андон і академік НАН України А.Г. Загородній)

Аморфні та нанокристалічні сплави для приладобудування і енергоефективних технологій (доповідач – доктор фізико-математичних наук В.К. Носенко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукові доповіді заступника голови Координаційної ради НАН України з питань інформатизації академіка НАН України Пилипа Іларіоновича Андона та голови цієї Ради академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього про підсумки виконання Програми інформатизації НАН України у 2010–2014 рр. ( див. докладніше).

У співдоповідях було наголошено на важливості Програми інформатизації НАН України і підбито підсумки її виконання у 2010–2014 рр. Зазначалося, що нині більшість сучасних досліджень супроводжуються проведенням масштабних складних експериментів, великою кількістю спостережень, чисельним моделювання явищ за теоретичними моделями, що пов’язано з накопиченням і обробленням гігантських масивів первинних даних і потребує дуже великих обчислювальних потужностей. Виконання таких досліджень на сьогодні вже неможливо забезпечити, використовуючи обчислювальні потужності лише однієї наукової установи, потрібне об’єднання ресурсів усієї наукової спільноти на різних рівнях організації, розподілення загального обсягу інформації між окремими науковими колективами, забезпечення активного обміну результатами досліджень. З цією метою у світі створюють відповідні інфраструктури, засновані на використанні глобальних мереж та web-технологій (грід-структури, хмари, дата-центри, портали та ін.), які здатні забезпечити накопичення, швидке переміщення первинних та оброблених даних, а також інтенсивне наукове спілкування. Для Національної академії наук України надзвичайно важливим є входження до цього сучасного електронного інформаційного простору, постійне науково-технологічне оновлення процесів інформатизації всього циклу її наукової діяльності від наукового пошуку і планування наукових розробок до інноваційного впровадження результатів. Стратегічною метою на цьому шляху є розвиток інформаційної інфраструктури НАН України з під’єднанням академічних установ до загальнонаціональних та міжнародних науково-дослідних і освітніх телекомунікаційних мереж. Повний текст (PDF)