2015 №6

ПОДІЇ
ІХ Всеукраїнський фестиваль науки
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (29 квітня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Чехун В.Ф.
https://doi.org/10.15407/visn2015.06.011
Стан та перспективи впровадження нанотехнологій у біології та медицині
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)    

Лисиченко Г.В.
https://doi.org/10.15407/visn2015.06.020
Проблеми хімічної та радіаційної безпеки України
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)    

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Макарова О.В.
Житлові умови як ключовий аспект якості життя в Україні 

Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Малюкін Ю.В., Єфімова С.Л., Ткачова Т.М., Григорова Г.В.

https://doi.org/10.15407/visn2015.06.034
Упорядкована адсорбція органічних молекул на неорганічних наночастинках 
Анотація    Повний текст (PDF)    

Наумко І.М., Павлюк М.І., Сворень Й.М., Зубик Н.І.
Метан газовугільних родовищ – потужне додаткове джерело вуглеводнів в Україні 

Анотація    Повний текст (PDF)

Круть О.А., Дунаєвська Н.І.
Проблеми солоного вугілля України 

Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Бавол А.В.

https://doi.org/10.15407/visn2015.06.061
Розробка біотехнології отримання рослин пшениці, стійких до стресових чинників
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)     

Білоус М.В.
https://doi.org/10.15407/visn2015.06.068
Інформаційна технологія аналізу просторової динаміки підземних вод у природно складних геологічних середовищах
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)    

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Горовий В.М.
Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Корсунь А.О.
Віковий рух географічного полюса Землі: пріоритет відкриття за астрономічними спостереженнями
Д
о 135-річчя від дня народження академіка О.Я. Орлова

Анотація  Повний текст (PDF)

Таньшина А.В.
Эндшпиль:Нильс Бор & Лев Ландау
К 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Нильса Бора

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Шаталов М.М.
Творці тектоорогенії. Учитель і учень
До 110-річчя академіка В.Г. Бондарчука і  90-річчя академіка І.І. Чебаненка

Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Сергієнко І.В.
Відданість науці
До 80-річчя академіка НАН України О.А. Летичевського

Анотація    Повний текст (PDF)

Скопненко О.І.
Шлях і покликання
Д
о 80-річчя академіка НАН України Г.П. Півторака

Анотація    Повний текст (PDF)

Григорчук М.І., Понежа О.О.
Людина, далека від байдужості
Д
о 70-річчя академіка НАН України В.М. Локтєва

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України Ю.М. Березанського

Анотація    Повний текст (PDF)

50-річчя академіка НАН України Б.М. Данилишина 
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Г. Кузнецова
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Кузнєцова
Анотація    Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України С.Я. Коця
Анотація    Повний текст (PDF)