Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ПАТОН Борис Євгенович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
президент Національної академії наук України
директор Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
КУБАЛЬСЬКИЙ Олег Нарцизович
кандидат філософських наук
перший заступник головного вченого секретаря НАН України -
начальник Науково-організаційного відділу

ШТАТНИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
МЕЛЕЖИК Олена Олександрівна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
АНДОН Пилип Іларіонович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
академік-секретар Відділення інформатики НАН України
директор Інституту програмних систем НАН України

БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук
головний учений секретар НАН України

БУЛАТ Анатолій Федорович
академік НАН України
доктор технічних наук, професор
академік-секретар Відділення механіки НАН України
директор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

ГОРБУЛІН Володимир Павлович
академік НАН України
доктор технічних наук, професор
перший віце-президент НАН України
директор Національного інституту стратегічних досліджень 

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович
академік НАН України
доктор філологічних наук, професор
академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
віце-президент НАН України
директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович
академік НАН України
доктор хімічних наук, професор
академік-секретар Відділення хімії НАН України
директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович
академік НАН України
доктор технічних наук, професор
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
директор Інституту електродинаміки НАН України

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович
академік НАН України
доктор біологічних наук, професор
академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

КОШЕЧКО В'ячеслав Григорович
академік НАН України
доктор хімічних наук, професор
віце-президент НАН України
голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України
директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

ЛІБАНОВА Елла Марленівна
академік НАН України
доктор економічних наук, професор
академік-секретар Відділення економіки НАН України
директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ЛОБАНОВ Леонід Михайлович
академік НАН України
доктор технічних наук, професор
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

ЛОКТЄВ Вадим Михайлович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України

МОРГУН Володимир Васильович
академік НАН України
доктор біологічних наук, професор
академік-секретар Відділення загальної біології НАН України
директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
перший віце-президент НАН України
голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович
академік НАН України
доктор економічних наук, професор
віце-президент НАН України
голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович
академік НАН України
доктор геологічних наук, професор
академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України
директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
академік-секретар Відділення математики НАН України
директор Інституту математики НАН України

СМОЛІЙ Валерій Андрійович
академік НАН України
доктор історичних наук, професор
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України
директор Інституту історії України НАН України

ШУЛЬГА Микола Федорович
академік НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор
академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
генеральний директор Національного наукового центру «Харкiвський фiзико-технiчний інститут»