75-річчя академіка НАН України В.К. ЗАДІРАКИ

12 листопада 2016 р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі обчислювальної та прикладної математики, академіку НАН України Валерію Костянтиновичу Задіраці. В.К. Задірака народився в 1941 р. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. З 1963 р. Валерій Костянтинович працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, подолавши шлях від інженера до завідувача відділу. З ім’ям В.К. Задіраки пов’язані становлення і розвиток таких важливих наукових напрямів, як загальна теорія оптимальних алгоритмів, теорія інтегралів Фур’є, теорія ортогональних перетворень, комп’ютерні технології розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики, цифрова обробка сигналів, інформаційна безпека. Валерій Костянтинович уперше побудував оптимальні квадратурні та кубатурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій для інтерполяційних класів функцій різного ступеня гладкості. Він отримав асимптотично непокращувані оцінки константи Лебега та конструктивні оцінки точності наближення функції, заданої на одиничному колі з викинутим околом особливої точки. Побудовано оптимальні алгоритми розв’язання задач цифрової обробки сигналів та алгоритми комп’ютерної арифметики багаторозрядних чисел, запропоновано нові підходи до розв’язання задач комп’ютерної стеганографії. Науковий доробок В.К. Задіраки становить понад 370 наукових праць, серед яких 15 монографій, 7 підручників та навчальних посібників. Під керівництвом Валерія Костянтиновича підготовлено 4 докторів та 19 кандидатів наук. Протягом багатьох років він є членом редколегій низки наукових журналів, зокрема «Кибернетика и системный анализ», «Управляющие системы и машины», «Захист інформації». В.К. Задірака — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. В.М. Глушкова НАН України. Він заступник академіка-секретаря Відділення інформатики НАН України, член експертної ради з інформатики, кібернетики та приладобудування ДАК МОН України. В.К. Задірака є одним з організаторів міжнародних наукових форумів «Питання оптимізації обчислень».75-річчя академіка НАН України В.К. ЗАДІРАКИ 12 листопада 2016 р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі обчислювальної та прикладної математики, академіку НАН України Валерію Костянтиновичу Задіраці. В.К. Задірака народився в 1941 р. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. З 1963 р. Валерій Костянтинович працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, подолавши шлях від інженера до завідувача відділу. З ім’ям В.К. Задіраки пов’язані становлення і розвиток таких важливих наукових напрямів, як загальна теорія оптимальних алгоритмів, теорія інтегралів Фур’є, теорія ортогональних перетворень, комп’ютерні технології розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики, цифрова обробка сигналів, інформаційна безпека. Валерій Костянтинович уперше побудував оптимальні квадратурні та кубатурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій для інтерполяційних класів функцій різного ступеня гладкості. Він отримав асимптотично непокращувані оцінки константи Лебега та конструктивні оцінки точності наближення функції, заданої на одиничному колі з викинутим околом особливої точки. Побудовано оптимальні алгоритми розв’язання задач цифрової обробки сигналів та алгоритми комп’ютерної арифметики багаторозрядних чисел, запропоновано нові підходи до розв’язання задач комп’ютерної стеганографії. Науковий доробок В.К. Задіраки становить понад 370 наукових праць, серед яких 15 монографій, 7 підручників та навчальних посібників. Під керівництвом Валерія Костянтиновича підготовлено 4 докторів та 19 кандидатів наук. Протягом багатьох років він є членом редколегій низки наукових журналів, зокрема «Кибернетика и системный анализ», «Управляющие системы и машины», «Захист інформації». В.К. Задірака — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. В.М. Глушкова НАН України. Він заступник академіка-секретаря Відділення інформатики НАН України, член експертної ради з інформатики, кібернетики та приладобудування ДАК МОН України. В.К. Задірака є одним з організаторів міжнародних наукових форумів «Питання оптимізації обчислень».

 Повний текст (PDF)