Вісник НАН України. 2017. № 3. С.87

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.І. ТАРАСЕВИЧА

У березні 2017 р. виповнюється 80 років відомому українському вченому-хіміку, доктору хімічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України Юрію Івановичу Тарасевичу.

Ю.І. Тарасевич народився 19 березня 1937 р. в м. Шостка Сумської обл. У 1959 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту і до 1961 р. працював інженером об’єднання «Свема» у м. Шостка. У 1961–1967 рр. навчався в аспірантурі і був молодшим науковим співробітником Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР. З 1968 р. Юрій Іванович працює в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, обіймає посаду старшого наукового співробітника, а з 1975 р. є завідувачем відділу.

Ю.І. Тарасевич – спеціаліст у галузі колоїдної хімії, хімії поверхні, адсорбції, хроматографії та іонного обміну. Він встановив неінертність адсорбентів і модіфікуючих шарів при адсорбції полярних речовин; довів кластерний характер адсорбції полярних молекул на активних центрах адсорбентів в області Генрі; розвинув теорію Ленгмюра для цього випадку. Було запропоновано термодинамічно обґрунтовані критерії оцінки гідрофільності-гідрофобності поверхні твердих тіл та критерії, які розмежовують застосування моделей локалізованої, нелокалізованої та надрухливої адсорбції для різних адсорбційних систем.

Ю.І. Тарасевич – автор понад 650 наукових публікацій, серед яких 4 монографії (одна з них перевидана у Франції), 3 розділи у колективних монографіях (дві з яких видано англійською мовою), 50 винаходів. Він підготував 24 кандидатів наук і був науковим консультантом двох докторських дисертацій. Ю.І. Тарасевич є лауреатом Державної премії УРСР та премії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. Його нагороджено грамотою Урядової комісії СРСР за роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС.

Колеги та друзі щиро вітають Юрія Івановича з ювілеєм та бажають йому міцного здоров’я і нових творчих успіхів.

Повний текст