Вісник НАН України. 2017. № 6. С. 102

70-річчя академіка НАН України В.Г. КРЕМЕНЯ

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ст., ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., академік НАН України і НАПН України Василь Григорович Кремень народився 25 червня 1947 р. у с. Любитове Кролевецького району Сумської області. У 1971 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1971–1994 рр. працював на посадах аспіранта, асистента, старшого викладача, заступника декана філософського факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка; був заступником директора з наукової роботи Національного інституту стратегічних досліджень. У 1994–1998 рр. – керівник служби з питань гуманітарної політики, заступник Глави Адміністрації Президента України – керівник управління внутрішньої політики. В 2000–2005 рр. – міністр освіти і науки України. З 1997 р. очолює Національну академію педагогічних наук України.

В.Г. Кремень має визначні здобутки в галузі соціальної філософії, філософії освіти, педагогіки та політології. Він був ініціатором і безпосереднім керівником процесу переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, наближення освітньої системи України до розвинених європейських країн. У своїх працях Василь Григорович досліджує широкий діапазон проблем, центральними з яких є теоретико-методологічне обґрунтування розвитку освіти i науки України, визначення засадничих принципів і напрямів розвитку філософії освіти, розроблення концептуальних питань сучасної соціальної філософії. Окрему увагу В.Г. Кремень приділяє глобалізаційним процесам, їх впливу на розвиток людства, людини та системи освіти.

В.Г. Кремень є автором понад 800 наукових праць, зокрема більш як 20 індивідуальних і колективних монографій, підручників з філософії для середньої та вищої школи. В.Г. Кремень – член Президії НАН України, президент Товариства «Знання» України, заступник голови Комітету з державних премій в галузі освіти, член Комітету з державних премій в галузі науки і техні

Повний текст