Вісник НАН України. 2017. № 10. С.77-80

РАДЧЕНКО Анна Ігорівна —
кандидат геологічних наук, заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
ORCID: 0000-0002-0276-6398

ПОПОВНИВСЯ СПИСОК ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION: ЯКІСНИЙ СТРИБОК ЧИ ТЕНДЕНЦІЯ?

Інформаційним приводом для цієї статті стало повідомлення компанії Clarivate Analytics, що у 2017 р. за результатами експертного відбору 39 наукових журналів з України увійшли до нової колекції ESCI (Emerging Sources Citation Index) наукометричної бази Web of Science.

Коротко про Web of Science. Самостійну компанію Clarivate Analytics було організовано наприкінці 2016 р. на базі відділення IP & Science компанії Thomson Reuters та ISI. Назва Clarivate походить від сполучення слів Clarify (прояснення) та Innovate (інновації, оновлення), що разом з Analytics (мистецтво аналізу) є орієнтирами нової компанії. При цьому всі ресурси для наукових досліджень, видавничої справи, фармацевтичної індустрії, захисту і комерціалізації, які до того належали компанії Thomson Reuters, продовжують функціонувати як власність Clarivate Analytics.

Отже, компанія Clarivate Analytics тепер опікується платформою Web of Science, її основною наукометричною частиною Web of Science Core Collection (WoS CC) та індексами, які входять до її складу. Найстарішими традиційними індексами є індекс з природничих наук Science Citation Index Expanded (SCIE, 1964), з соціальних наук — Social Science Citation Index (SSCI, 1973) та з гуманітарних — Arts and Humanities Citation Index (AHCI, 1976). Саме для видань, які включено до перших двох індексів, розраховують імпакт-фактор, що нині став каменем спотикання для науковців і організаторів науки. Для журналів гуманітарного профілю імпакт-фактор не застосовують через особливості матеріалів, об’єктів та предметів досліджень цих галузей науки і, відповідно, специфічне поле цитування.

На сьогодні у трьох названих індексах представлено і опрацьовується близько 13 тис. наукових періодичних видань. Процес відбору для включення нових видань до WoS CC триває безперервно, щороку фахівці оцінюють понад 3500 видань, лише 10% з яких зрештою потрапляють до омріяних індексів.

Процедура відбору досить проста, її критерії та умови неодноразово розглядалися на вітчизняних тематичних конференціях і семінарах, у тому числі організованих за ініціативою та за участю Науково-видавничої ради НАН України і Видавничого дому «Академперіодика» НАН України. Усю детальну інформацію щодо процедури відбору видань викладено в нарисі Джеймса Тести (James Testa), віце-президента і директора відділу редакційного розвитку компанії Thomson Reuters.

Основними базовими критеріями відбору є:

  • якість опублікованих наукових матеріалів з урахуванням вимог щодо охорони авторського права і дотримання наукової етики;
  • дотримання видавничих стандартів, передусім чіткої періодичності видання;
  • міжнародний склад колективу авторів, редакційної колегії, рецензентів;
  • наявність цитування опублікованих у виданні статей, як свідчення затребуваності наведеної в них інформації.

Редакція журналу, який відповідає всім формальним критеріям, може подати заявку на включення, заповнивши онлайн-форму. Далі експерти WoS CC перевіряють регулярність виходу видання за трьома останніми послідовними номерами. Після цього заявку журналу передають на розгляд до редакційної ради компанії. З цього моменту розпочинається безпосередньо процес оцінювання видання. Однак через велику кількість поданих заявок розгляд конкретного видання може бути відтермінований, оскільки пріоритетність напрямів і регіонів визначає редакційна рада.

Новий індекс у WoS CC — нові можливості для регіональних видань. У 2015 р. WoS CC було розширено завдяки започаткуванню нового мультидисциплінарного індексу Emerging Sources Citation Index (ESCI), в який заплановано включити 5 тис. видань. Для цих видань імпакт-фактор розраховувати не будуть, але застосовуватимуть інші наукометричні показники.

Критерії відбору до ESCI такі самі, що й до трьох основних індексів: дотримання видавничих стандартів, якість контенту, міжнародний склад редколегії, авторів тощо, проте кількість отриманих цитувань не аналізується. Тобто в цей індекс входять журнали, які претендують на включення в основні індекси WoS CC і відповідають усім вимогам до якості опублікованих матеріалів і своєчасності виходу номерів. Передбачено, що видання входитимуть до переліку ESCI на декілька років. У цей період вони ставатимуть більш «видимими» для світової наукової спільноти, для них розраховуватимуть кількість цитувань, але цитування з цих видань не враховуватимуться при розрахунку імпакт-факторів журналів, проіндексованих у SCIE та SSCI. Згодом за результатами розгляду експертами WoS ці журнали можуть бути переведені до основних індексів відповідно до їх тематики. Однак відкрито і зворотний напрям: видання, що втратили рейтинг в основних індексах, переводитимуть до ESCI.

Повний текст