Вісник НАН України. 2018. № 2. С. 128

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. КУЧУКА

Відомий вчений у галузі генетичної інженерії та біотехнології рослин член-кореспондент НАН України Микола Вікторович Кучук народився 5 лютого 1958 р в с. Дрибін (Могильовська область, Республіка Білорусь). З 1990 р. його наукова діяльність пов’язана з Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії (ІКБГІ) НАН України, де він пройшов шлях від провідного інженера до директора.

Роботи М.В. Кучука охоплюють проблеми сучасної біотехнології, клітинної біології та генетичної інженерії рослин. Він був співавтором робіт, які відкрили можливість отримання нових ліній рослин за допомогою соматичної гібридизації та перенесення генів шляхом генетичної трансформації рослин. Наразі під його керівництвом ведуться роботи з вивчення фізіологічних, молекулярно-біологічних і генетичних процесів у генетично модифікованих рослинах та розроблення методів генетичної інженерії. Він розробляє нові підходи до хлоропластної трансформації з метою отримання транспластомних рослин, які в плані практичного використання мають ряд переваг перед рослинами, що трансформовані за ядерними генами. Велику увагу М.В. Кучук приділяє питанням застосування новітніх методів біотехнології для одержання за допомогою рослин фармацевтично важливих речовин, зокрема рекомбінантних білків, вакцин тощо. Під його керівництвом створено рослинні системи, здатні синтезувати і накопичувати бажаний рівень рекомбінантних білків. Він брав участь в організації та реалізації програми зі скринінгу видів рослин різних регіонів світу на біологічну активність з метою використання їх як джерела для пошуку високоефективних фармацевтичних та сільськогосподарських препаратів. Під керівництвом М.В. Кучука в ІКБГІ НАН України створено банк зародкової плазми у вигляді культур in vitro асептичних рослин та клітинних ліній представників світової флори.

Творчий доробок М.В. Кучука становить майже 250 наукових публікацій, серед яких 3 монографії, 3 міжнародні патенти, авторське свідоцтво СРСР та низка патентів України. Підготував 2 докторів і 13 кандидатів наук.

Повний текст