Вісник НАН України. 2018. № 12. С. 94

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. МАРЧЕНКА

26 грудня 2018 р. виповнюється 60 років Олександру Анатолійовичу Марченку — відомому вченому в галузі фізики поверхні і молекулярної електроніки, члену-кореспонденту НАН України, доктору фізико-математичних наук, лауреату Державної премії України. Після закінчення у 1982 р. з відзнакою Київського політехнічного інституту він працював в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, а в 1984 р. був переведений до Інституту фізики НАН України, де з 2013 р. очолює відділ фізичної електроніки.

О.А. Марченко — талановитий фізик, здатний і виконати довершений переконливий експеримент, і самостійно виготовити складну апаратуру, і запропонувати оригінальну теоретичну модель для пояснення результатів. У 1987 р. він побудував один з перших у СРСР сканувальних тунельних мікроскопів (СТМ) і згодом вперше запропонував концепцію СТМ-спостережень у рідинах. Ця концепція уможливила проведення на атомарному і молекулярному рівні досліджень самоорганізації епітаксійних моношарів багатьох органічних молекул, адсорбованих з розчинів на твердих тілах, у тому числі і в біологічних системах. Роботи О.А. Марченка значно поглибили фундаментальні знання про ці процеси. Він запропонував також принципово новий метод вимірювання коефіцієнтів тертя за допомогою підвішеного в магнітному полі обертового маятника, що дає змогу виконувати неруйнівні вимірювання коефіцієнтів тертя надтонких змащувальних плівок.

Роботи О.А. Марченка публікуються і цитуються в престижних українських і міжнародних журналах з фізики, хімії, матеріалознавства, трибології, а останнім часом і з проблем нанобіомедицини. Очолюваний ним відділ плідно співпрацює з відомими науковими центрами у Франції, Австрії, Нідерландах, Сингапурі. Він є також талановитим популяризатором науки, полюбляє працювати з молоддю і успішно розбудовує свою наукову школу.

Наукова громадськість, колеги і друзі щиро вітають Олександра Анатолійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, щастя і творчих успіхів.

Повний текст