Вісник НАН України. 2019. № 6. С. 97

90-річчя академіка НАН України М.І. ГАСИКА

30 червня 2019 р. виповнюється 90 років доктору технічних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату трьох Державних премій України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Михайлу Івановичу Гасику. Початок його наукової діяльності пов’язаний із заводом «Дніпроспецсталь», Запорізьким та Нікопольським заводами феросплавів, Запорізьким алюмінієвим і абразивним комбінатами та ін. У 1976 р. за його ініціативою в Національній металургійній академії України (НметАУ) було створено електрометалургійний факультет, деканом якого Михайло Іванович був упродовж 12 років. Нині він є завідувачем кафедри електрометалургії НМетАУ.

Основними напрямами наукової діяльності М.І. Гасика є фундаментальні дослідження з фізичної хімії високотемпературних процесів у металевих і оксидних системах на основі марганцю, хрому, кремнію, алюмінію та розроблення ефективних технологій рафінування феросплавів у вакуумі, виплавки спеціальних сталей для атомної енергетики, нафтогазової галузі, транспортного машинобудування.

Творчий доробок М.І. Гасика становить понад 500 наукових праць, у тому числі 26 монографій, 8 підручників і більш ніж 250 авторських свідоцтв СРСР, патентів України та інших держав. Він підготував 56 кандидатів і 14 докторів технічних наук. М.І. Гасик є членом редколегій науково-технічних журналів «Сучасна електрометалургія», «Електрометалургія», «Сталь», «Металургійна і гірничорудна промисловість», «Теорія і практика металургії» та ін. Упродовж багатьох років співпрацює з ученими Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Інституту металургії УрВ РАН, Інституту металургії та матеріалознавства  ім. О.О. Байкова РАН, МІСіС, Хіміко-металургійного інституту ім. Ж. Абішева Республіки Казахстан. Михайло Іванович є іноземним членом РАН, НАН Грузії, почесним членом НАН Республіки Казахстан.

Повний текст