Вісник НАН України. 2019. № 6. С. 100

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю. ДЕНИСОВА

8 червня 2019 р. виповнюється 60 років відомому вченому, фахівцю в галузі теоретичної ядерної фізики, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Віталію Юрійовичу Денисову. У 1982 р. В.Ю. Денисов закінчив фізичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова і почав працювати в Інституті ядерних досліджень НАН України, де пройшов шлях від інженера до заступника директора з наукової роботи і завідувача відділу структури ядра. Протягом багатьох років Віталій Юрійович працював у Флорентійському (Італія) та Нантському (Франція) університетах, Токійському інституті ядерних досліджень, Інституті фізичних та хімічних досліджень (Японія) та Японському інституті атомної енергії, Інституті важких іонів (Німеччина).

В.Ю. Денисов розробив об’єднану модель α-розпаду та α-захоплення, запропонував нові параметризації для ядерної частини взаємодії ядер (примітно, що для однієї із запропонованих параметризацій у науковій літературі використовується поняття «потенціал Денисова»), побудував модель для опису перерізу злиття надважких ядер, знайшов вираз для потенціалу кулонівської взаємодії двох аксіально-деформованих довільно орієнтованих ядер, розробив модель для опису енергії збуджених станів і ймовірностей переходів між ними в м’яких ядрах з квадрупольними та октупольними деформаціями, запропоновав нову модель для опису гігантських мультипольних ізовекторних резонансів у ядрах.

В.Ю. Денисов підготував 4 кандидатів наук, опублікував близько 140 наукових статей та монографію. Він входить до складу редколегій журналів «Atomic data and nuclear data tables» (СШA) та «Ядерна фізика та енергетика» (Україна); керує спеціалізованою ученою радою із захисту дисертацій ІЯД НАН України; був організатором 3 міжнародних шкіл з фізики важких іонів та 3 міжнародних конференцій «Актуальні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики». Його удостоєно премії ім. Д.В. Волкова НАН України.

Повний текст