2019 №8

ІНТЕРВ’Ю
Майбутнє настане, навіть якщо ми не готові до нього
Інтерв’ю з членом-кореспондентом НАН України В.А. Кордюмом
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
12 червня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Воєводін В.М.
Дослідження і розробки в галузі радіаційного матеріалознавства для забезпечення сталої ядерної енергетики України
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 червня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Наумовець А.Г.
Про виконання науково-технічних проектів установ НАН України у 2018 році 
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 червня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Сергієнко І.В., Хіміч О.М.
https://doi.org/10.15407/visn2019.08.037
Математичне моделювання: від МЕЛМ до екзафлопсів
Анотація   Повний текст (PDF)

Бобух І.М., Щегель С.М., Герасімова О.А.
https://doi.org/10.15407/visn2019.08.051
Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці

Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Голосіївській обсерваторії — 75
С
пільне засідання Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України і вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Загородній А.Г. Локтєв В.М., Самойленко А.М.
Геній науки
Д
о 110-річчя від дня народження академіка М.М. Боголюбова
Анотація   Повний текст (PDF)

Дмитрієв О.П.
Життя, присвячене науці, — кроки за горизонт
Д
о 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д.М. Гродзинського
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Шаповалов В.О., Шейко І.В.
Патонівська школа: все життя в науці
Д
о 80-річчя академіка НАН України Г.М. Григоренка
Анотація   Повний текст (PDF)

Антонюк О.В., Михайлець В.А.
Математика — музика життя
Д
о 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.Н. Кочубея
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України В.М. Шульги
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. Шевченко 
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Афанасьєва 
Анотація   Повний текст (PDF)