Вісник НАН України. 2013. №8. С. 15–20
https://doi.org/10.15407/visn2013.08.015

Ю.С. Шемшученко
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ

НАУКОВІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 червня 2013 року

Анотація: У доповіді висвітлено важливі питання наукового забезпечення процесу конституційного реформування в Україні. Зазначено, що установи та провідні вчені НАН України беруть активну участь у діяльності Конституційної Асамблеї. Результатом тісної співпраці науковців з органами державної влади, громадськими організаціями та науково-експертним середовищем стали вагомі теоретичні напрацювання та конкретні пропозиції щодо оновлення Основного Закону України в частині засад конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, народовладдя, організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та ін.
Ключові слова: конституційна реформа, Конституційна Асамблея, конституціоналізм, принцип людиноцентризму.

Мова статті: українська