Вісник НАН України. 2013. №7. С. 6–13
https://doi.org/10.15407/visn2013.07.006

А.П. Алпатов
Інститут технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ

ДИНАМІКА ПЕРСПЕКТИВНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 травня 2013 року

Анотація: Переважна кількість перспективних космічних апаратів за своєю механічною суттю є просторово розвиненими механічними системами змінюваної конфігурації. Методи дослідження їх динаміки можна виокремити як розділ динаміки системи твердих тіл, з’єднаних пружними утримуючими і неутримуючими зв’язками, що рухаються під дією зовнішніх сил. Представниками таких систем є так звані великі космічні конструкції, які призначені для роботи в космосі в умовах, близьких до невагомості, і мають значні розміри в тому чи іншому вимірі. Моделі їх динаміки зазвичай представлені системами диференціальних рівнянь руху, а під математичним моделюванням розуміють чисельне розв’язання цих рівнянь або аналітичні інтерпретації можливих рішень. Особливості дослідження динаміки таких космічних конструкцій і систем розглянуто в доповіді.
Ключові слова: динаміка, моделювання, великі космічні конструкції, орієнтація, керування, стійкість.

Мова статті: українська