Вісник НАН України. 2013. №7. С. 34–43
https://doi.org/10.15407/visn2013.07.034

Л.І. Федулова
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ НАУКОВОЇ СФЕРИ

Анотація: У статті розкрито питання організації наукової діяльності, управління науковими дослідженнями й розробками в умовах розвитку постіндустріального суспільства. Запропоновано й обґрунтовано напрями інституційних змін наукової сфери України, серед яких — мережева організація дослідницької діяльності, компетентнісний підхід до інтеграції науки й освіти, впровадження інститутів розвитку, модернізація структури фінансування та системи оцінювання результатів наукової діяльності.
Ключові слова: наукова сфера, інституційні зміни, інноваційна мережа, оцінювання результатів, фінансування.

Мова статті: українська