А.І. Радченко1, Ю.В. Діденко2
1Видавничий дім «Академперіодика» Національної академії наук України, Київ
2Президія Національної академії наук України, Київ

ЗАРУБІЖНА ВИДАВНИЧА НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (1995—2012 рр.)

Анотація: У статті проаналізовано динаміку закордонної видавничої наукової продукції Національної академії наук України за 1995–2012 рр. на тлі змін параметрів загального обсягу видавничої продукції НАН України. Основним трендом у загальному випуску видавничої продукції НАН України є поступове збільшення кількості назв монографій і статей. Це стосується як усієї сукупності видань Академії, так і видань за секціями та відділеннями, а також за видами продукції чи видавцями: упродовж зазначеного періоду обсяг видавничої продукції в середньому зріс удвічі. Однак публікація книг і статей за кордоном і досі не є домінантним складником інформаційної політики й окремим напрямом роботи наукових установ НАН України. Матеріали оприлюднено вперше.
Ключові слова: Національна академія наук України, видавнича наукова продукція, закордонні видання, наукові напрями.

Мова статті: українська

Вісник НАН України. 2013. №7. С. 1–105