Вісник НАН України. 2013. №6. С. 7–10
https://doi.org/10.15407/visn2013.06.007

О.І. Товстолиткін
Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Київ

НОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ОКСИДНИХ МАГНЕТИКІВ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 травня 2013 року

Анотація: У доповіді висвітлено нові ефекти, виявлені експериментально в композитних тонкоплівкових структурах на основі певного класу оксидів – оксидів ABO3 зі структурою перовскіту. Вагомі результати в цьому напрямі почали з’являтися лише останніми роками, коли успіхи в галузі тонкоплівкових технологій уможливили приготування високоякісних плівок багатокомпонентних матеріалів. Особливу увагу приділено роботам, які виконуються за участю науковців Інституту магнетизму НАН України та МОН України і дають змогу виявити нові якості штучних оксидних структур, а також створити лабораторні макети магніто-керованих пристроїв.
Ключові слова: багатофункціональні елементи, перовскітні гетероструктури, оксидні магнетики, магнітокалоричний ефект, матеріали з від’ємним показником заломлення.

Мова статті: українська