Вісник НАН України. 2012. №11. С. 24–31
https://doi.org/10.15407/visn2012.11.024

О.Г. Стегній
Інститут соціології Національної академії наук України, Київ

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ ЗА ДАНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 вересня 2012 року

Анотація: Участь українських соціологів у Європейському соціальному дослідженні дозволяє здійснити науково обґрунтований аналіз соціально-політичних процесів у нашій країні в контексті європейських соціальних змін, змалювати цілісний соціальний портрет населення України в зіставленні з більшою частиною населення Європи. Порівняльний аналіз емпіричних даних виявив об’єктивні передумови для приєднання України до ЄС, проте головною її проблемою на шляху євроінтеграції залишаються низькі, порівняно з цими країнами, показники задоволення соціально-економічним становищем, а також атмосфера невпевненості в достатній дієздатності та ефективності основних державних інститутів.
Ключові слова:  рівень демократизації, політико-ідеологічне позиціонування, оцінка соціально-економічного становища, ціннісні засади масової свідомості.

Мова статті: українська