Вісник НАН України. 2012. №4. С. 30–38
https://doi.org/10.15407/visn2012.04.030

Е.П. Семенюк, Т.Ю. Туниця
Національний лісотехнічний університет України, Львів

ЩО ЗАВАЖАЄ ПРАКТИЧНОМУ ВТІЛЕННЮ ІДЕЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ?

Анотація: У статті розглянуто основні перешкоди на шляху реалізації ідеї Екологічної Конституції Землі: незацікавленість наймогутніших держав світу, проблеми фінансово-економічного характеру, соціально-психологічні настрої у світовій спільноті, байдужість владно-бюрократичних структур. Запропоновано авторське бачення виходу із ситуації, що склалася.
Ключові слова: екологізація соціуму, бар’єри, екологічна економіка, сталий розвиток, соціальна психологія.

Мова статті: українська