Є.О. Севостьянов

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ГЕОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
Наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року

Анотація: Повідомлення присвячено вивченню властивостей просторових відображень із необмеженою характеристикою квазіконформності, зокрема, так званих відображень із скінченним спотворенням, які активно вивчаються протягом останніх 10–15 років у роботах багатьох відомих математиків. Доведено низку властивостей так званих Q-відображень, які є підвидом відображень зі скінченним спотворенням і включають відображення з обмеженим спотворенням за Решетняком. Так, для Q-відображень доведено теореми про диференційованість майже всюди, належність до класу ACL та аналоги теорем типу Сохоцького — Вейєрштрасса і Ліувілля.

Мова статті: українська

Вісник НАН України. 2012. №4. С. 1–90