2003 №2

ДОКУМЕНТИ
Укази Президента України «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2002 року»  

У ПРЕЗИДІЇ
Проблеми Карпатської гірської геосоціосистеми                                                                            

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Єремєєв В., Єфімов В. 
Регіональні аспекти глобальної зміни клімату                                       

Похмурський В.
Протикорозійний захист металофонду України                                               

Адаменко С.
«Несиловий» метод керованого нуклеосинтезу                                                      

ТОЧКА ЗОРУ
Лем С.
На роздоріжжях інформатики                                                                                               

Ральчук О.
Інформаційне суспільство: між ейфорією спокус та законами універсуму 

ЮВІЛЕЇ
Ситник К., Багнюк В.
Він бачив через століття
До 140-річчя від дня народження В.І. Вернадського

ПЛИН ПОДІЙ
Український вчений—лауреат премії Наукового комітету НАТО                                                 

Шевера М., Протопопова В., Губарь Л.
Екологія міського природного середовища
Міжнародна конференція   

Кручинін С.
Сучасні проблеми надпровідності
Міжнародна конференція                          

КУР’ЄР
Кераміка для техніки                                                                                                                               

Жирні кислоти з мікроводоростей                                                                                                     

Біокоректори із злаків                                                                                                                            

Світло для грацілярії                                                                                                                               

Йодована спіруліна                                                                                                                                

Нове «амплуа» зміїної отрути                                                                                                               

«Антикорозійні» відходи                                                                                                                       

Радіоктивність — у шлаки                                                                                                                     

 

Пам’яті В.О. Єфімова