2003 №9

У ПРЕЗИДІЇ
Перша академічна «Історія української літератури»                                                           

Національній словниковій базі — нові інформаційні технології                                          

Природоохоронне значення «Зеленої книги»                                                                        

Законодавчому процесу — наукове забезпечення                                                                

Звітує Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна                                                                             

Звітує Інститут фізіології рослин і генетики                                                                            

Лауреати премій імені видатних учених України                                                                   

Премії молодим ученим і студентам за кращі наукові роботи                                          

Грамоти молодим ученим і студентам                                                                                      

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Річицький В.
Відкритість інформації як універсальна вимога                                        

Гуров Є., Гожик П.
Катастрофа, яка змінила геологічну еру                                         

Чехун В., Дембновецький О., Новожилов О., Рудий Р.
Медико-
біологічне крило академічної науки: реалізовані і нереалізовані можливості                                                                                            

ЛЮДИ НАУКИ
Пятницький Ю.
Засновник вітчизняної школи гетерогенного 
каталізу
До 100-річчя від дня народження В.А. Ройтера                                               

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України О.М. Алимова                                                                    

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Сагача