2004 №11

ФОРУМИ                             
Онопрієнко В.
Академічна наука: минуле, сучасне, майбутнє

Мачулін В., Литовченко В., Стронський О.
Від теоретичних і прикладних досліджень —до відродження напівпровідникового виробництва 

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Злупко С.
Основи регіонології: концептуальний підхід

Галиця І.
Системи управління привілеями та активізація інноваційного процесу

Буравльов Є.
Глобальні задуми — локальні дії  

У ПРЕЗИДІЇ  
Звітує Український степовий природний заповідник  

Звітує Криворізький ботанічний сад  

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шатернік В., Ларкін С., Хачатурова Т., Шатернік А.
Нестаціонарний ефект 
Джозефсона у надпровідних гетероструктурах

Ковтун Г.
Біодизельне паливо  

ПОСТАТІ
Голобородько Я.
Письменник, просвітитель, учений 

ЛЮДИ НАУКИ
Малонек X., Харламова В.
Португальські лекції українського математика  

ВІТАЄМО!
70-рІччя академіка НАН України В.М. Яковенка 

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.Г. Одулова