2004 №4

ПРІОРИТЕТИ
Наука — здоров'ю людини        

У ПРЕЗИДІЇ
Доповідають молоді вчені          

Звітує Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії      

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Талиця І.
Інновації у контексті економіко-екологічних процесів      

Поплавська Ж., Поплавський В.
Особливості національного інтелекту  

Дзензерський В., Плаксій С., Юрко В.
Фотоенергетика: вибір оптимальної технології    

Буравльов Є., Дрозд І.
Утилізація відходів: безпечність й ефективність    

РЕТРОСПЕКТИВА
Вишневський І.
Засвоїти уроки Чорнобиля   

АКТУАЛЬНО
Кругляков Е.
Чим загрожує суспільству псевдонаука

ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ
Онопрієнко В., Щербань Т.
Талановитий дослідник рослинного світу            

Злупко С.
Дві категорії пізнання крізь призму світогляду       

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України 0.0. Коржа   

70-річчя члена-кореспондента НАН України Й.В. Островського