2004 №8

У ПРЕЗИДІЇ
Концептуальні засади демографічної політики

Наукові повідомлення молодих учених   

Складові економіки знань

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Євтух О.
Надбання і проблеми інформаційної епохи        

Запорожан В., Гоженко А.
Від біоетики до екоетики    

Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Гінзбург М., Коваленко С.
На шляху до внормування української нафтохімічної терміносистеми          

ПОСТАТІ
Ніколайчук І. Академік П.Г.
Костюк: «Магістральна лінія мого життя — природничі науки»

Зайцев Ю., Голубець М., Романенко В.
Полівалентність таланту   

Єремєєв В.
Піонер морської радіоекології          

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Затверджено склад Науково-видавничої ради НАН України

Нові грані співробітництва

ЕСЕ
Голобородько Я.
«Проукраїнський» літопис Григорія Гусейнова

РЕТРОСПЕКТИВА
Заруба В.
Один рік із життя Михайла Слабченка    

ВІТАЄМО!
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Книшова      

70- річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф. Улітка        

бО- річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Шульги