2005 №8

АКАДЕМІЧНА МАРКА
Сергієнко І., Коваль В.
СКІТ — український суперкомп’ютерний проект

АКТУАЛЬНО
Попович М.
Українська національна ідея

Халатов А.
Створення революційних технологій — критерій ефективності технічних наук

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Костенко О.
Природні і людські фактори у праві
Дослідження з позиції соціального натуралізму

Селігей П.
Homo sapiens: як він відображений в українській мові

ФОРУМИ
Завілопуло А.
Електронна фізика: теоретичні і прикладні аспекти
Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів

РЕТРОСПЕКТИВА
Ковтун Г.
Labore et zelo — працею і натхненням

Голобородько Я.
Силуети великої реформації
Панорама українського буття у творчості Сави Божка

ТОЧКА ЗОРУ
Пружинін Б.
Псевдонаука сьогодні

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України В.С. Королюка

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Клименка

60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Булавіна