2006 №12

ПРІОРИТЕТИ
Забезпечити наукову та інноваційну конкурентоспроможність держави
Спільне засідання Президії НАН України та Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти за участю членів міжфракційного депутатського об’єднання «За науку України»

Доповіді та виступи учасників спільного засідання
Б.Є. Патон

К.С. Самойлик

С.М. Ніколаєнко

О.С. Онищенко

В.Ф. Мачулін

Ю.І. Єхануров

В.І. Полохало

В.П. Семиноженко

О.Ф. Возіанов

Я.С. Яцків

К.М. Ситник

СВІТОГЛЯД
Дорогунцов С., Ральчук О.
Ідентифікація цивілізаційного розвитку: проблеми моделювання й аналізу

ФОРУМИ
Костерін С.
Нові обрії вітчизняної біохімії
ІХ Український біохімічний з’їзд

Ємельянов В., Шевченко Л.
Мости єднання
Міжнародна конференція «Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності»

СПОГАДИ
Гродзинська Г.
Подвижник ботанічної науки
До 80-річчя від дня народження академіка А.М. Гродзинського

РЕЦЕНЗІЇ
Булавін Л., Вергунов В., Новиков М.
Літопис розвою світової фізичної науки

Боган І., Голубка С.
Інноваційні напрями новітньої доби України

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України А.А. Чухна

70-річчя академіка НАН України О.М. Шарковського

90-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Братуся

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Т. Толока

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Мікловди