2006 №2

НАУКОВА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Проблеми розвитку енергетики України
Інформаційне повідомлення

Наукові доповіді

Геєць В.М.
Питання взаємопов’язаного розвитку економіки та енергетики України

Неклюдов І.М.
Сьогодення і шляхи розвитку ядерної енергетики в Україні

Мацевитий Ю.М., Шидловський А.К.
Напрями розвитку електроенергетики та машинобудування

Долінський А.А.
Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики

Карп І.М.
Нафтогазовий комплекс України

Кучук-Яценко С.І., Лобанов Л.М.
Інноваційні технології зварювання та діагностики транспортних енергетичних систем

Корчевой Ю.П., Півняк Г.Г.
Нові технології використання вугілля в енергетиці

Гожик П.Ф., Крижанівський Є.Г.
Резерви видобутку нафти і газу

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України В.В. Панасюка

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Королюка

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Волкова

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. Мусатенко