2007 №1

АКТУАЛЬНО
Локтєв В.
З надією на ренесанс вітчизняної науки

ПРІОРИТЕТИ
Нанотехнології в українському вимірі

СВІТОГЛЯД
Дорогунцов С., Ральчук О.
Метатеорія господарювання як арбітр у розв’язанні проблем цивілізаційного розвитку

ФОРУМИ
Омельчук А.
Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення
Об’єднана сесія наукових рад НАН України з проблем «Неорганічна хімія» та «Електрохімія»

КОНКУРСИ
10 інноваційних проектів

МОВНЕ ПИТАННЯ
Вакуленко М.
У якому часі, у якому році, у яку хвилину, о котрій годині...
До проблеми означування часу в українській мові

ТЕНДЕНЦІЇ
Бандальєр Г.
На літературознавчому роздоріжжі

ЛАБОРАТОРІЯ ТВОРЧОСТІ
Ковтун Г.
Як народжуються відкриття

ВІТАЄМО!
90-річчя академіка НАН України Ю.О. Митропольського

80-річчя академіка НАН України І.К. Походні

70-річчя академіка НАН України Є.Я. Хруслова

90-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Г. Єфименка