2007 №11

ПРІОРИТЕТИ
Кроки до суспільства, заснованого на знаннях

Про основні результати діяльності МААН (жовтень 2006 р. – жовтень 2007 р.)
Доповідь президента МААН академіка НАН України Б.Є. Патона

ДОКУМЕНТИ
Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СПГ «О предоставлении Международной ассоциации академий наук Статуса наблюдателя при Межпарламентской Асамблее Государств – участников СНГ»

Решение Совета глав государств СНГ «Об Обращении Совета Международной ассоциации академий наук»

Постановления Совета Международной ассоциации академий наук «Об основных результатах деятельности МААН (октябрь 2006 г. – октябрь 2007г.)»; «Об инициативе РФФИ в части поддержки научных стажировок молодых ученых стран СНГ»

Онопрієнко В.
Магістральні напрями інтеграції науки і освіти
Міжнародний симпозіум «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства»

Виступи учасників симпозіуму

Походенко В.
Співробітництво НАН України з університетами: стан і перспективи

Ніколаєнко С.
Розвиток науки в університетах – ключовий фактор побудови в Україні суспільства, заснованого на знаннях

Журинов М.
Казахстанський досвід створення наукових університетів

Керимов М.
Наука та освіта: інтеграція або гармонізація

ЮВІЛЕЇ
Подвижник економічної науки
З нагоди 80-річчя від дня народження академіка І.І. Лукінова

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Галиця І.
Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах «економіки стресу»

Онопрієнко Ю.І.
Наука у XXI столітті: проблеми і перспективи

ФОРУМИ
Зайцева Л.
Грані сучасної металографії
Третій науково-практичний семінар «Сучасні технології у металографії»

ХРОНІКА
Науковим розробкам — практичне застосування

ЛЮДИ НАУКИ
Локтєв В.
Ілля Ліфшиць – основоположник фізики реальних кристалів

РЕЦЕНЗІЇ
Щербань Т.
Епоха, викарбована в листах видатного вченого

Войтенко А.
Організм у тенетах електромагнітного павутиння

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України Е.В. Соботовича

80-річчя академіка НАН України М.В. Стешенка

70-річчя академіка НАН України А.Г. Косторнова

80-річчя члена-кореспондента НАН України К.І. Андреюк

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. Птушинського