2007 №5

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Мачулін В., Лепіх Я., Оліх Я., Романюк Б. 
Акустойонні та акустоелектронні технології

Бєлєнький П.
Дослідження проблем конкурентоспроможності

Ольховський В.
Про академічну свободу і моральний вибір

Білокриницький В.
Мікрохвильова патологія мозку, що виникає за дії НВЧ-поля

Василенко Є., Ярош О., Остапенко Л.
Інсульт: сучасні погляди на проблему

ПОСТАТІ
Ситник К.
Слава і гордість вітчизняної науки

ФОРУМИ
Сєвко О.
Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології 
VIIІ конференція молодих онкологів з міжнародною участю

Березанський Ю., Горбачук В.
Спадщина українського математика у світовому вимірі
Міжнародна конференція «Modern Analysis and Applications» (MAA—2007)

МОВНЕ ПИТАННЯ
Вакуленко М.
Про українські будівлі та родовий відмінок

РЕЦЕНЗІЇ
Адамець Ф., Панасик Б., Новиков М.
Аграрна наука України: віхи і постаті

ПОГЛЯД
Іваненко Л.
Імітаційні ігри — ракурси й перспективи

ВІТАЄМО!
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Донченка

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Сидоренка