2008 №1

АКТУАЛЬНО
«Український прорив»: наукове підґрунтя Програми діяльності Уряду

Документи
 Указ Президента України Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року 

Соглашение о сотрудничестве 

ЕНЕРГОРЕСУРС
Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О. 
Потенціал біоенергетики
Внесок учених НАН України в розв’язання проблем виробництва рідкого біопалива

До 90-річчя НАН України
Вергунов В. 
Рік академічної науки

ПОСТАТІ
Локтєв В.
Геніальний фізик і великий педагог

До 100-річчя від дня народження академіка Л.Д. Ландау

ЕСЕЙ
Голобородько Я.
Резонансне слово Оксани Забужко в українській прозі

ЛЮДИ НАУКИ
Туниця Ю., Магазинщикова І. 
Дбаючи про майбутнє
До 60-річчя  члена-кореспондента НАН України С.П. Павлюка

РЕТРОСПЕКТИВА
Куликова Л.

Поновлюючи зв'язок часів 
Наукова і навчально-методична література з античної історії, міфології та культури, класичних старожитностей у XIX ст.

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В., Онопрієнко М.
Інтернет і наука в глобалізованому світі

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Б.О. Мовчана

80-річчя академіка НАН України В.К. Мамутова

70-річчя академіка НАН України А.М. Самойленка

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Савчука