2008 №3

ПОДІЯ
Шпак А., Руденко Л., Бочковська А.
Перший Національний атлас України

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Вовканич С.,  Семів Л.
Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань

Кордюм В., Мошинець О., Цапенко М., Адамчук-Чала Н., Іродов Д., Андрієнко В.
Архітектура мікроценозів – світ невідомого

Шемшученко Ю., Мілова Т.
Свобода наукової творчості як конституційне прово людини і громадянина

ДО 90-річчя НАН УКРАЇНИ: ПОСТАТІ
Ситник К.
Перший президент Української академії наук
З нагоди 145-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського

Онопрієнко В.
Найкращий знавець неорганічної природи України
З нагоди 150–річчя з дня народження академіка П.А. Тутковського

ЕСЕЙ
Голобородько Я. 
Буковинська орнаментика Марії Матіос 

РЕЦЕНЗІЇ
Бандальєр Г.
Виховні аспекти античної спадщини

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України В.В. Моргуна

70-річчя академіка НАН України І.К. Янсона

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Л. Горбачука