2008 №9

ХРОНІКА
Поглиблюючи взаємодію науки і влади

Документи
Указ Президента України Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Буркинський Б., Котлубай О., Степанов В. 
Формування морської доктрини України

Лавріщева К.
Перспективні дисципліни програмної інженерії

Кот Л., Богданова О., Остапченко Л.
Сучасні уявлення про біохімічні механізми патогенезу інсулінозалежного цукрового діабету

Гродзинська Г., Сирчин С., Кучма М., Коніщук В.
Макроміцети – біоіндикатори забруднення радіоцезієм лісових екосистем України

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
Ніколайчук І. 
Роль інноваційних технологій у розв’язанні проблеми онкології

ЮВІЛЕЇ
Євлаш К.
Об’єкт дослідження - метал

РЕЦЕНЗІЇ
Стойко С., Ковальчук І., Копій Л. 
Скарбниця знань про український ліс

Онопрієнко В.
Ідеї академіка В.І. Вернадського на тлі проблем організації науки

Кравець О.
Відроджуючи українську термінологію з радіології

ВІТАЄМО!
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Большакова

70-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. Рудавського

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Бакая

70-річчя члена-кореспондента НАН України Е.У. Гриніка

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Стасюка

60-річчя члена-кореспондента НАН України А.Є. Конверського