2011 №1

ЮВІЛЕЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Міцність перевірена часом
З нагоди 100-річчя від дня народження академіка Г.С. Писаренка

Повний текст (PDF)

Трощенко В.Т.
Міцність матеріалів у екстремальних умовах
Доповідь на ювілейній сесії Загальних зборів 

Повний текст (PDF)

ПРІОРИТЕТИ
Стогній В., Жданенко О.
Наукові здобутки крізь призму суспільного визнання
Минувшина і сьогодення Державних премій України в галузі науки і техніки

Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Локтєв В.
Толерантна принциповість
Академікові НАН України Антону Григоровичу Наумовцю –75!

Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Попик В.
Глобалізаційні виклики і національний суверенітет
Круглий стіл «Національний суверенітет України в умовах глобалізації»

Повний текст (PDF)

Костерін С.
Надбання і тенденції біохімічної науки
X Український біохімічний з’їзд

Повний текст (PDF)

Князев Н.
Наслідки системної кризи очима науковців
Міжнародна науково-практична конференція 
«Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання»

Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Білявський Г., Бондар О., Саталкін Ю., Кудрик І., Тимочко Т.
Як нормалізувати екологічну ситуацію в Азово-Чорноморському басейні

Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України М.П. Лисиці

Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України В.П. Шевченка
Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України А.Г. Загороднього
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Л. Ганула
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Д. Федоровського
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.Г. Осауленка
Повний текст (PDF)