2013 №2

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (12 грудня 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (26 грудня 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Він залишив після себе «давидівські» екситони, солітони та учнів
До 100-річчя від дня народження  академіка НАН України О.С. Давидова
Анотація  Повний текст (PDF)

НОБЕЛІАНА 2012
Романюк С.І., Комісаренко С.В.
https://doi.org/10.15407/visn2013.02.032

Навіщо потрібні рецепторні протеїни на мембранах клітин, або як різні клітини організму сприймають навколишнє середовище?
Анотація  Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Халатов A.А., Карп І.М., Ісаков Б.В.
https://doi.org/10.15407/visn2013.02.039

Термодинамічний цикл Майсоценка і перспективи його застосування в Україні
Анотація  Повний текст (PDF)   

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Головинський А.Л., Маленко А.Л., Сергієнко І.В., Тульчинський В.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2013.02.050

Енергоефективний суперкомп’ютер СКІТ-4
Анотація  Повний текст (PDF)   

РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ
Корній В.В., Котова Н.І.
Схід і Захід разом: виїзне засідання Донецького та Західного наукових центрів
Анотація  Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Бондаренко М.С.
Нові технології геофізичних свердловинних досліджень нафтогазових колекторів і техногенних геологічних об’єктів
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2012 р.
Анотація  Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Комісаренко С.В., Дробот Л.Б.
На стику біології та медицини
І Українсько-російський семінар «Протеїни системи гемостазу за норми і патологій людини»
Анотація  Повний текст (PDF)

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В.
Синантропізація флори та рослинності –загроза біорізноманіттю
II Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України»
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Неклюдов І.М.
Іонно-плазмові технології і поверхневе модифікування матеріалів в Україні
Рецензія на монографію И.И. Аксёнова, А.А. Андреева, В.А. Белоуса, В.Е. Стрельницкого, В.М. Хороших «Вакуумная дуга. Источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование»

Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Ульберг З.Р., Лебовка М.І.
«Я вибрав свій складний і нелегкий шлях...»
До 100-річчя з дня народження академіка НАН України Ф.Д. Овчаренка
Анотація  Повний текст (PDF)

Самойленко А.М., Луковський І.О., Макаров В.Л., Новицький В.В.
Визначний учений у галузі вітчизняної гіроскопії
До 90-річчя з дня народження академіка НАН України В.М. Кошлякова

Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
60-річчя члена-кореспондента НАН України Д.М. Вавріва

Анотація  Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.М. Орлик
Анотація  Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Наукові прориви 2012 року за версією журналу «Science»
Анотація  Повний текст (PDF)