2013 №3

ПОДІЇ
До 150-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Вернадського

Анотація    Повний текст (PDF)

Вступне слово Президента Національної академії наук України академіка Національної академії наук України та Російської  академії наук Бориса Євгеновича Патона
Анотація    Повний текст (PDF)

Загородній А.Г., Волков С.В., Онищенко О.С., Шестопалов В.М.
В.І. Вернадський – вчений, мислитель, організатор науки

Анотація    Повний текст (PDF)

Онищенко О.С., Смолій В.А., Дубровіна Л.А.
В.І. Вернадський і Україна

Анотація    Повний текст (PDF)

Онопрієнко В.І.
Динаміка зростання дослідницьких інтересів В.І. Вернадського

Анотація    Повний текст (PDF)

Павлишин В.І.
Академік В.І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Мазур О.А.
Наука України: цифри, факти, проблеми
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Генетика – справа всього життя
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України С.С. Малюти
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України П.С. Кислого

Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України О.С. Онищенка
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.В. Черкесова
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Г. Ніколаєва
Анотація    Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України П.Є. Стрижака
Анотація    Повний текст (PDF)