2013 №4

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Академік Володимир Іванович Вернадський
Матеріали ювілейної сесії Загальних зборів НАН України, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського 12 березня 2013 року
Анотація  Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

НОБЕЛІАНА 2012
Яценко Л.П.

https://doi.org/10.15407/visn2013.04.030

Експерименти з окремими фотонами й атомами підтверджують фундаментальні основи квантової механіки та квантової оптики
Анотація  Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Лепіх Я.І., Євтух А.А., Романов В.О.

https://doi.org/10.15407/visn2013.04.040

Сучасні мікроелектронні датчики для інтелектуальних систем
Анотація  Повний текст (PDF)   

ФОРУМИ
Наумовець А.Г., Беспалов С.А.

Використання нанотехнологій – запорука розвитку сучасного виробництва
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Наноструктурні матеріали – 2012, Росія – Україна – Білорусь», НАНО–2012

Анотація  Повний текст (PDF)

Мойбенко О.О., Павлович С.І.
Від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології
VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю
Анотація  Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Кошкіна Н.В.

Розроблення стійких до активних атак мето-дів комп’ютерної стеганографії
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 р.
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Кундієв Ю.І.

Основоположник сучасної електрофізіології
До 140-річчя з дня народження академіка Василя Юрійовича Чаговця
Анотація  Повний текст (PDF)

Гавриленко В.С., Дрогобич Н.Ю.
https://doi.10.15407/visn2013.04.076
У поєднанні з природою справа людини живе вічно
До 150-річчя від дня народження Ф.Е. Фальц-Фейна
Анотація  Повний текст (PDF)   

РЕЦЕНЗІЇ
Бар’яхтар В.Г.

Квантово-механічний бестселер
Рецензія на переклад підручника О.С. Давидова «Квантова механіка»

Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Брика

Анотація  Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Анотація  Повний текст (PDF)