2014 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року
Інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки
Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (13 листопада 2013 р.)
Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Міжнародна асоціація академій наук: двадцять років в ім’я науки
Ювілейне засідання Ради МААН
Анотація   Повний текст (PDF)

Майбутнє науки – майбутнє України
Інформація щодо Ювілейної виставки наукових досягнень установ НАН України,
Міжнародної наукової конференції НАНСИС-2013 і технологічної зустрічі
«Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу і технологічної сфери»

Анотація    Повний текст (PDF)

Взірець гуманізму і високої моралі
Спільна ювілейна сесія Загальних зборів президій НАН України і НАМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М.М. Амосова
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Булат А.Ф.

https://doi.org/10.15407/visn2014.01.074
Передові технології кріплення гірничих виробок вугільних шахт України
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 листопада 2013 р.
Анотація     Повний текст (PDF)    

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Романюк С.І., Комісаренко С.В.
 
https://doi.org/10.15407/visn2014.01.080
Як клітина транспортує синтезовані речовини,
або чи справді не можна змінити місце і час зустрічі «внутрішньоклітинного вантажу»
Анотація    Повний текст (PDF)    

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Перепелиця С.М.
 
https://doi.org/10.15407/visn2014.01.089
Динамічне впорядкування іонів металів навколо подвійної спіралі ДНК
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.
Анотація    Повний текст (PDF)   

НАУКОВІ ФОРУМИ
Костерін С.О., Данилова В.М.
https://doi.doi.org/10.15407/visn2014.01.096
Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині
Міжнародна наукова конференція
Анотація    Повний текст (PDF)

Савельєв Ю.В., Толстов О.Л.
Сучасний стан і тенденції розвитку полімерної хімії
ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Діденко Ю.В.
Видання НАН України здобули нагороди на Міжнародному конкурсі «Научная книга»
VІІ сесія Ради з книговидання при МААН
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Туров В.В., Лебода Р.
Заслужене визнання видатного внеску в науку
Про присудження почесного звання доктора honoris causa проф. В.М. Гуньку
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України О.М. Ковальова
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України П.М. Томчука
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Й. Драновського
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Пазенка
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Євтушенка
Анотація    Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Нобелівський лауреат оголосив бойкот провідним науковим журналам
Анотація    Повний текст (PDF)