Вісник НАН України. 2014. №1. С. 96-101.
https://doi.doi.org/10.15407/visn2014.01.096

КОСТЕРІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук,
професор, заступник директора 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА - кандидат біологічних наук, завідувач відділу
науково-технічної інформації 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

БІОХІМІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ – СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ
Міжнародна наукова конференція

19–20 вересня 2013 р. у Києві в Будинку вчителя відбулася Міжнародна наукова конференція «Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині». Форум було присвячено найактуальнішим проблемам сучасних медико-біологічних наук, а також 70-річному ювілею видатного українського вченого, державного і громадського діяча, академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академіка НАН України і НАМН України Сергія Васильовича Комісаренка.

На Міжнародній науковій конференції «Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині» було розглянуто найактуальніші питання сучасних медико-біологічних наук, які безпосередньо стосуються медицини, зокрема онкології, імунології, ендокринології, діагностики і лікування серцево-судинних, інфекційних захворювань тощо. Крім того, захід було присвячено 70-річчю видатного українського вченого, державного і громадського діяча, академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академіка НАН України і НАМН України Сергія Васильовича Комісаренка. Організатори Конференції – Національна академія наук України, Українське біохімічне товариство та Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Голова Оргкомітету – академік НАН України та НАМН України Ю.І. Кундієв, почесні співголови – президент НАН України Б.Є. Патон, міністр охорони здоров’я України Р.В. Богатирьова та президент НАМН України А.М. Сердюк. Серед головуючих на сесійних засіданнях – президент НАН Грузії академік Г. Квесітадзе і президент Польського біохімічного товариства проф. А. Джугай. З огляду на широкі наукові інтереси ювіляра, програма Конференції виявилася дуже насиченою. У її роботі взяли участь представники 11 країн. З доповідями виступили світові лідери з багатьох напрямів біологічної науки: біохімії, біотехнології, молекулярної імунології і фармакології, фізіології, молекулярної і клітинної біології та ін.

Розпочалася Конференція з фундаментальної доповіді «Геноміка: вчора, сьогодні, завтра» академіка РАН К.Г. Скрябіна (Центр «Біоінженерія» РАН) – відомого російського вченого в галузі молекулярної біології, генетичної інженерії та біотехнології, який уперше у світі визначив повну послідовність ДНК, що кодує всі рибосомні РНК евкаріотичного організму Saccharomyces cerevisiaе – дріжджів, а згодом – і цілої низки генів тварин, рослин і мікроорганізмів, у тому числі й геном «русского человека». Доповідач розповів про фантастичні успіхи світової науки у розшифруванні геномів десятків тисяч видів живих організмів, серед яких перше місце за значущістю безумовно належить геному людини. Він наголосив, що вже в недалекому майбутньому дані про геном кожної окремої людини, записані на цифрових носіях (скажімо, на тому ж мобільному телефоні), дозволять у будь-яку мить дистанційно надавати кваліфіковану медичну допомогу. Окремо слід відзначити доповідь екс-президента Вайцманівського інституту (Ізраїль), члена академій наук майже всіх країн світу, патріарха і засновника молекулярної імунології проф. Майкла Сели (Michael Sela). У ній було розглянуто історію відкриття явища синергізму моноклональних антитіл та молекулярні механізми, що лежать у його основі. Доповідач акцентував увагу присутніх на напрямах подальших досліджень, потрібних для глибшого розуміння причин цього явища, а також на перспективах практичного застосування імунотерапевтичних препаратів на основі синергічних моноклональних антитіл для лікування пухлин людини. Повний текст