Вісник НАН України. 2014. №1. С. 58–62

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ АКАДЕМІЙ НАУК:
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ В ІМ’Я НАУКИ

Ювілейне засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук

3 грудня 2013 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України з нагоди 20-річчя від дня заснування Міжнародної асоціації академій наук відбулося ювілейне засідання Ради МААН під головуванням президента Асоціації академіка НАН України і РАН Б.Є. Патона. У засіданні взяли участь делегації академій наук і організацій — асоційованих членів МААН, представники наукової громадськості та засобів масової інформації.

23 вересня 2013 р. виповнилося 20 років з дня заснування Міжнародної асоціації академій наук – неурядової організації, до складу якої входять національні академії наук усіх країн СНД, В’єтнаму, Грузії, а також низка відомих у світі наукових організацій, університетів і фондів. Штаб-квартира МААН розташована в Києві, а президентом Асоціації впродовж усіх років її існування є академік НАН України і РАН Б.Є. Патон. У центрі уваги Ради МААН, як вищого органу Асоціації, від самого моменту її створення завжди стоять питання відновлення та поглиблення зв’язків між ученими різних країн, збереження наукового потенціалу, розвитку насамперед фундаментальної науки, ефективної підтримки наукових досліджень, інтеграції науки й освіти, підготовки наукових кадрів, створення умов для використання наукових досягнень і збільшення внеску науки в соціально-економічний розвиток держав – учасниць СНД. У роботі засідання взяли участь делегації академій наук Азербайджану, Республіки Вірменія, Білорусі, Грузії, Республіки Казахстан, Молдови, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України, а також асоційованих членів МААН – Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень, Об’єднаного інституту ядерних досліджень, Російського гуманітарного наукового фонду. Серед гостей на заході були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Е.Я. Мадатлі, представник Латвійської академії наук проф. А. Медвід, директор Інституту історії природознавства і техніки ім. С.І. Вавилова РАН чл.-кор. РАН Ю.М. Батурін  та інші запрошені.

Перед початком урочистого засідання всі присутні мали змогу переглянути документальний фільм Елли Власової «Летопись МААН», підготовлений студією «Наука-видео» Російської академії наук. Крім того, кожен учасник зборів отримав у подарунок книгу «Международной ассоциации академий наук – 20 лет», видану Видавничим домом «Академперіодика» НАН України, у якій докладно висвітлено історію Асоціації та підбито підсумки її діяльності впродовж двох десятиліть. Саме найвагомішим результатам з основних напрямів діяльності МААН було присвячено виступ президента Асоціації академіка Бориса Євгеновича Патона. Він підкреслив, що МААН завжди намагалася вести конструктивний діалог з владними структурами, і двічі ініціативи організації розглядалися на самітах Співдружності з подальшим ухваленням відповідних рішень. МААН усіляко сприяла виробленню й узгодженню законів та інших нормативно-правових актів країн СНД щодо наукової сфери. Завдяки діяльності Асоціації вдалося налагодити безвалютний обмін науковими виданнями, в результаті чого вчені наших країн отримали доступ до десятків тисяч назв книжкової продукції. При МААН плідно працюють 12 наукових рад, комітетів та інших громадських структур, успішно реалізуються міжнародні програми наукових досліджень. Асоціація брала участь в організації та проведенні багатьох великих міжнародних форумів. Зокрема, лише за фінансової підтримки ЮНЕСКО за останні 10 років під егідою МААН проведено 8 міжнародних конференцій та симпозіумів.

На думку академіка Б.Є. Патона, надзвичайно плідним виявилося рішення Ради МААН, ухвалене в 1996 р., про започаткування інституту асоційованих членів Асоціації, яких на сьогодні вже налічується 7. Договори про співпрацю, підписані між академіями наук і кількома фондами – РФФД, РГНФ, БРФФД, що входять у МААН, сприяли поглибленню наукових зв’язків і уможливили проведення спільних конкурсів за проектами НДР. Підтримка молодих учених – важливий напрям діяльності МААН. Стратегічними партнерами Асоціації у розв’язанні проблем поповнення академій наук талановитою науковою зміною є Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова і Московський фізико-технічний інститут (державний університет). На базі НДЦ «Курчатовський інститут», Об’єднаного інституту ядерних досліджень, Інституту кристалографії ім. О.В. Шубникова РАН щороку проводяться Вищі курси країн СНД для молодих науковців, аспірантів та студентів старших курсів із сучасних методів досліджень наносистем і наноматеріалів. За роки свого існування МААН неодноразово надавала різнопланову підтримку багатьом академіям наук і науковим організаціям у їхніх, часто непростих, стосунках із владними структурами, у вирішенні неординарних проблем, з якими їм доводилося стикатися. Свого часу відповідні звернення Асоціації надсилалися керівникам Болгарії, Грузії, Казахстану, Молдови, Росії й України. МААН завжди послідовно відстоювала позицію, що реформування академій наук мають здійснювати самі вчені, оскільки ніхто краще за них не знає всіх наявних проблем у науці. У зв’язку з цим почуття глибокого смутку викликає той поспіх, з яким було проведено реорганізацію Російської академії наук, ігнорування пропозицій наукової громадськості, спрямованих на збереження базових принципів діяльності РАН. Як свідчить історичний досвід, широкомасштабні експерименти і революційні зміни в організації науки приховують у собі тяжкі негативні наслідки не лише для науки і освіти, а й для економіки загалом. Діяльність МААН здобула заслужене визнання як у країнах СНД, так і в усьому світі. Підтвердженням цього є плідні партнерські відносини Асоціації з ЮНЕСКО, яка надала МААН консультативного статусу. З 2007 р. Асоціація має також статус спостерігача при Міжпарламентській асамблеї держав – учасниць СНД. Повний текст