Вісник НАН України. 2014. № 10. С. 89.

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.А. ДРОЗДА

Знаний учений у галузі математики, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Юрій Анатолійович Дрозд народився 15 жовтня 1944 р. у Києві. Упродовж 1969–2006 рр. працював на кафедрі алгебри і математичної логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (у 1980–1998 рр. – завідувач кафедри). З 2006 р. – завідувач відділу алгебри Інституту математики НАН України.

Поле наукової діяльності Ю.А. Дрозда досить широке – теорія зображень та її застосування, алгебраїчна геометрія і алгебраїчна топологія, а також теорії кілець та модулів. Розробив алгоритм зведення для матричних задач, за його допомогою довів гіпотезу про дихотомію «ручні – дикі» для матричних задач та зображень скінченновимірних алгебр, а також для похідних категорій модулів над скінченновимірними алгебрами. Дав критерії ручності для алгебр Коена – Маколея. Побудував функтори віддзеркалень і функтори Кокстера для зображень частково впорядкованих множин. Розробив техніку застосування матричних задач до стабільної гомотопічної теорії поліедрів. Описав похідні категорії модулів над нодальними алгебрами та когерентних пучків над циклічними конфігураціями проективних прямих, а також побудував тілтинг-теорію для алгебр Ауслендера проективних кривих з подвійними особливими точками.

Ю.А. Дрозд є членом редакційних колегій міжнародних журналів «Algebras and Representation Theory», «European Journal of Mathematics», «Український математичний журнал» та «Algebra and Discrete Mathematics». Юрій Анатолійович співпрацює з провідними вченими з університетів Німеччини, Бразилії, Швеції, Китаю та інших країн. Підготував 29 кандидатів і 4 докторів наук.

Наукова громадськість, колеги та учні вітають Юрія Анатолійовича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, натхнення і нових наукових здобутків.