Вісник НАН України. 2014. № 10. С. 90.

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. КОЧЕЛАПА

Відомий учений у галузі теорії напівпровідників та напівпровідникових приладів, доктор фізико-математичних наук (1984), професор (1988), член-кореспондент НАН України (2012), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006) та премії НАН України ім. С.І. Пекаря (2001) В’ячеслав Олександрович Кочелап народився 29 жовтня 1944 р. в Києві. Уся його наукова діяльність пов’язана з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, де він працює з 1966 р. після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, від 1986 р. – на посаді завідувача теоретичного відділу Інституту.

Основні наукові результати В.О. Кочелапа стосуються фізики рівноважних і нерівноважних процесів у конденсованих середовищах, зокрема процесів у матеріалах сучасної наноелектроніки, оптоелектроніки та квантової електроніки. Він активно працює над теорією новітніх напівпровідникових систем і приладів. Для його досліджень, завжди присвячених найбільш фундаментальним і актуальним питанням цих наукових галузей, характерний глибокий та ґрунтовний аналіз, намагання виявити якісно нові явища та запропонувати інноваційні шляхи вирішення проблем.

В.О. Кочелап є автором більш як 250 робіт, у тому числі 4 монографій. Більшість його досліджень опубліковано в найбільш рейтингових міжнародних журналах. Дві книги В’ячеслава Олександровича – «Quantum Heterostructures for Microelectronics and Optoelectronics» (1995) та «Introduction to Nanoelectronics. Science, Nanotechnology, Engineering, and Applications» (2009) розійшлися великим накладом у США і Європі та були перевидані в Азії.

В.О. Кочелап належить до відомої наукової школи академіка С.І. Пекаря, він працював з такими визначними її представниками, як професори Е.Й. Рашба, К.Б. Толпиго, З.С. Грибніков. Останні 25 років В’ячеслав Олександрович є лідером цієї школи. Він підтримує творчі зв’язки з ученими багатьох країн світу, веде значну науково-організаційну роботу.