Вісник НАН України. 2014. № 12. С. 64-69

КОВАЛІНСЬКА Тетяна Володимирівна –
кандидат технічних наук,  завідувач сектору радіаційних технологій
Інституту ядерних досліджень НАН України

РАДІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
(РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ)

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України
8 жовтня 2014 року

Наведено основні результати досліджень нових перспективних напрямів застосування радіаційних технологій для отримання матеріалів та виробів з оригінальними властивостями, що поки що недоступно іншими методами. Встановлено шляхи підвищення ефективності радіаційних технологій у традиційних галузях виробництва, визначено перспективи застосування їх для створення нових конструкційних матеріалів, для будівельної індустрії та оперативного контролю за ресурсними показниками критичного обладнання АЕС. Розроблено і випробувано оригінальні способи використання іонів низьких і наднизьких енергій для виробництва високоякісних харчових продуктів.

Ключові слова: радіаційні технології, радіаційна техніка, будівельна індустрія, харчова промисловість, атомна енергетика.

Сучасні розробки радіаційних і ядерних технологій Інституту ядерних досліджень (ІЯД) НАН України ґрунтуються на великому попередньому досвіді застосування методів прикладної ядерної фізики в народному господарстві, оскільки Інститут є науковим центром ядерних досліджень з іонізуючою радіацією в діапазоні низьких і середніх енергій – найбільш наближених до потреб сучасного виробництва. За технічною оснащеністю унікальними і дорогими ядерно-фізичними установками ІЯД НАН України не має рівних ні в Україні, ні в більшості країн світу. До доробку вчених Інституту належать: унікальний терапевтичний комплекс нейтронної терапії онкологічних захворювань; оригінальні методики селекції високоврожайних і високобілкових зернових; тривалий досвід реалізації великих програм для оборонної галузі; унікальні конструкції промислових технічних засобів у галузі радіаційного машинобудування; патентовані технології отримання ізотопів різного призначення та інші численні розробки, важливі для економіки будь-якої розвиненої країни. Економічні проблеми останніх 20 років внесли певні корективи в плани прикладних робіт ІЯД НАН України, але не припинили їх розвитку. Акцент було перенесено на радіаційні технології, які можна реалізувати із застосуванням більш дешевої радіаційної техніки, основаної на використанні гамма-випромінювання та електронів низької і середньої енергії.

Сучасний етап економічного розвитку характеризується зростанням вимог до науково-технологічного супроводу виробництва з урахуванням базових законів ринкової економіки. Радіаційні технології традиційно належать до переліку актуальних наукомістких методів виробництва, а їх розроблення завжди було вигідним. Для інтенсифікації цього напряму в Інституті було побудовано і в 2003 р. введено в експлуатацію науково-технологічну радіаційну установку з потужним промисловим прискорювачем електронів середньої енергії 4 МеВ. Ця установка являє собою високовартісну ядерно-фізичну техніку, експлуатація якої потребує відповідного наукового, технічного і економічного підходу. Її унікальність зумовлена цілим комплексом спеціальних технічних пристроїв, що значно розширює можливості для здійснення прикладних досліджень і розробок. Створення цієї установки стало продовженням традицій ІЯД НАН України щодо розроблення променевих технологічних процесів для медицини, сільського господарства, харчової промисловості, органічної хімії, будівельної індустрії. Повний текст (PDF)