Вісник НАН України. 2014. № 12. С. 79-82.

ГВОЗДЯК Петро Ілліч –
доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник
Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського  НАН України

МІКРОБИ – ГЛИНИ – ЖИТТЯ
Рецензія на книгу В.П. Широбоков, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент
«Микробы в биогеохимических процессах, эволюции биосферы
и существовании человечества»

Книгу присвячено проблемам взаємозв’язків глинистих мінералів і мікроорганізмів з позицій еволюції біосфери. Проаналізовано основні мікробні системи біосфери, наведено дані про склад і функції симбіотичної мікробіоти людини. Окрему увагу приділено перспективам практичного використання глин у профілактиці та лікуванні хвороб. Наведено результати власних досліджень авторів з вивчення біоценозів глинистих екосистем, представлено характеристики розроблених лікувально-профілактичних комплексів препаратів на основі глинистих мінералів і пробіотичних мікроорганізмів.

У науковому світі країни сталася подія, повз яку не зможуть пройти дослідники, ба навіть пересічні громадяни, що цікавляться становленням життя на Землі, зокрема роллю в цьому процесі мізерних за розмірами, не видимих неозброєним оком створінь – мікроорганізмів. Ідеться про публікацію чергової, надзвичайно цікавої, науково-популярної в найкращому розумінні цього слова книги відомих українських учених на чолі з двічі академіком – Національної та Медичної академій наук України, доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимиром Павловичем Широбоковим (В.П. Широбоков, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент «Микробы в биогеохимических процессах, эволюции биосферы и существовании человечества». – К.: ФОП Верес О.И., 2014. – 464 с.).

Видання має всі ознаки сучасної класичної наукової монографії – достатньо проглянути список використаної літератури, що налічує понад 500 посилань на солідні книги й статті в поважних, суто наукових рецензованих журналах. Водночас це видання не належить до тих монографій, що можуть зацікавити десяток-другий вузьких спеціалістів, які досліджують певну групу мікроорганізмів або опікуються хворими з тим чи іншим діагнозом. Автори розглядають глобальні проблеми розвитку життя з прадавніх часів і до наших днів, докопуються до підвалин, основ, на яких тримається абсолютно обов’язковий кругообіг елементів і енергії у біосфері, досліджують джерела і рушійні сили еволюції живого, що призвели до гідного подиву розмаїття організмів, розкривають роль мікробів у існуванні людини, яка заходилася, особливо останнім часом, кардинально і бездумно змінювати світ, знищувати багато видів рослин і тварин, перетворюючи заповнені життям ліси, степи, водойми на асфальтобетонні напівпустелі.

Усупереч відомому егоцентричному твердженню про Землю як «планету людей» автори на основі фактичного матеріалу про кількість мікробів у біосфері, їх біомасу, функції, самодостатність, здатність до відтворення виключно мікроорганізмами усіх можливих циклів біогенних елементів та енергії у біосфері тощо однозначно доводять, що Земля – це планета мікробів: саме з них починалося життя на Землі, ними й закінчиться, без огляду на те, чи буде це природний, закономірний, а тому дуже віддалений у часі кінець, чи результат космічного катаклізму, чи, як виявляється сьогодні, цілком можливий прояв «людського» фактора (третя світова війна)... Цікаво, що тривале, стійке, фактично безконечне, постійно відновлюване життя без рослин та/чи без тварин цілком можливе, і таке життя винятково тільки з бактеріями тривало на нашій планеті не менш як два мільярди років. Будь-який біоценоз, будь-яка жива система має у своїй основі мікроорганізми. Без мікробів ані рослинний, ані тваринний, ані рослинно-тваринний світ неможливі. Повний текст (PDF).