Вісник НАН України. 2014. № 12. С. 95.

80-річчя члена-кореспондента НАН України  І.О. ДУДКИ 

Видатний міколог, фундатор наукової школи з вивчення біологічного різноманіття грибів, доктор біологічних наук (1978), професор (1986), член-кореспондент НАН України (2009), заслужений діяч науки і техніки України (2005), лауреат премії ім. М.Г. Холодного НАН України (1982) і Державних премій України в галузі науки і техніки (1983, 1990, 2005) Ірина Олександрівна Дудка народилася 4 грудня 1934 р. в Харкові. Після закінчення в 1957 р. Київського національного університету імені Тараса Шевченка працювала в ньому, а також в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. З 1959 р. – в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, де з 1972 р очолює відділ мікології; упродовж 1982–1989 рр. була заступником директора.

Основний напрям наукових досліджень І.О. Дудки – вивчення біологічного різноманіття грибів і грибоподібних організмів України, їх біологічних та екологічних особливостей; збереження і охорона мікологічного різноманіття. Вона зробила значний внесок у встановлення видового і таксономічного різноманіття й закономірностей географічного поширення таких таксонів грибоподібних організмів, як фітофтороміцети, пероноспороміцети та міксоміцети. У процесі вивчення грибів прісноводних екосистем сформульовано концепцію грибного меронейстону і вперше описано явище гетеротопності у гіфоміцетів у структурній організації екосистеми водотоків.

Разом з С.П. Вассером здійснено цикл науково-прикладних робіт з поверхневого та глибинного промислового культивування плодових тіл і біомаси міцелію їстівних грибів, зокрема печериці двоспорової. Під керівництвом І.О. Дудки було проведено дослідження міцелію гливи звичайної, отриманого при вирощуванні на рідких поживних середовищах, і встановлено його здатність до сорбції радіонуклідів. Ірина Олександрівна брала активну участь у підготовці двох останніх видань «Червоної книги України. Рослинний світ» (1996, 2009) як автор третини описів рідкісних, вразливих і зникаючих видів грибів, внесених до цього документа.