Вісник НАН України. 2014. № 3. С. 83-88.

РЯБЕЦЬ  Людмила Віталіївна –  
кандидат філологічних наук, заступник директора
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України

ОЧЕРЕТЯНКО Світлана Іванівна –  
головний редактор науковий
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України

УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА
ІІІ Міжнародна наукова конференція

22—23 жовтня 2013 р. в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України в рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська енциклопедистика». Учасники зібрання обговорили широке коло питань — від теоретичних основ енциклопедистики до практичного досвіду створення енциклопедичних видань, дискутували про напрями та перспективи розвитку енциклопедичної справи в Україні, відзначили необхідність співпраці із закордонними колегами.

Минулого року вся світова наукова громадськість відзначала 300-річчя з дня народження французького філософа та енциклопедиста Дені Дідро, відомого як редактор «Енциклопедії, або тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел», якій він віддав понад 20 років свого життя. Разом з іншими просвітниками того часу йому вдалося зробити енциклопедію системою наукового знання, якою вона залишається й донині. Крім того, минулого року сталася подія державного значення – 2 січня 2013 р. Президент України підписав Указ «Про Велику українську енциклопедію», в якому наголосив, що в умовах інтеграції України у світове співтовариство виникла нагальна потреба створити фундаментальну універсальну національну енциклопедію з метою узагальнення і систематизації знань про Україну і світ. Саме тому знаменно, що 22–23 жовтня 2013 р. Інститут енциклопедичних досліджень (ІЕнД) НАН України зібрав однодумців у Києві на чергову ІІІ Міжнародну наукову конференцію, яка відбулася в рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів. Проведення таких конференцій раз на два роки стало вже доброю традицією. За п’ять років, що минули від часу проведення І Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» (2008), було накопичено багато цікавих матеріалів, з’явилася низка нових енциклопедичних та довідкових видань, які потребують обговорення в колі фахівців. Повний текст (PDF).