Вісник НАН України. 2014. № 3. С. 100-102.

КРИВОНОС Юрій Георгійович –
академік НАН України,  заступник директора
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

ГУБАРЕВ Вячеслав Федорович –
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу  
Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України

НАУКА ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ
До 100-річчя з дня народження академіка НАН України О.І. Кухтенка

Статтю присвячено 100-річчю з дня народження академіка НАН України Олександра Івановича Кухтенка (1914—1994) — відомого українського вченого в галузі механіки і технічної кібернетики, талановитого організатора і популяризатора науки, засновника знаної наукової школи з автоматичного управління, теорії інваріантності, фізичної кібернетики, абстрактної теорії систем.

11 березня 2014 р. виповнюється 100 років з дня народження академіка НАН України Олександра Івановича Кухтенка – відомого українського вченого в галузі автоматичного управління, теорії інваріантності та її застосувань, абстрактної теорії систем та інших напрямів інформатики. Його багатогранна наукова діяльність вдало поєднувала фундаментальні дослідження з використанням сучасних досягнень математики і вирішення актуальних прикладних завдань. Ідеї, які він висунув і розвивав щодо застосування абстрактних математичних структур як основи міждисциплінарних зв’язків наук, і сьогодні залишаються джерелом нових напрямів математичної теорії систем і теорії управління.

Олександр Іванович Кухтенко народився в м. Городня Чернігівської області в сім’ї викладача математики і фізики жіночої гімназії. Його батько рано прищепив сину любов до науки, якій присвятив усе своє життя. У роки навчання в Донецькому індустріальному інституті саме батько познайомив Олександра з книгами «Теоретическая механика на основе техники» Д.О. Граве і «Теоретическая механика» Г.К. Суслова. Вони й визначили коло професійних інтересів у ранній період наукової діяльності вченого. Дослідження з динаміки неголономних систем стосовно автоматичного управління та зі стійкості руху неголономних систем, які О.І. Кухтенко здійснив у ті роки і до яких неодноразово звертався, перебуваючи вже на новому рівні, в подальшому стали значним фундаментальним внеском у науку управління. Олександр Іванович з відзнакою закінчив інститут, і його запросили на викладацьку роботу. Він успішно поєднував наукову й педагогічну діяльність, захистивши у травні 1941 р. кандидатську дисертацію. Під час Великої Вітчизняної війни О.І. Кухтенко був рядовим стрілецького і артилерійського полків 1-го та 4-го Українських фронтів. За участь у бойових діях його нагороджено орденом Червоної зірки та медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».   Повний текст (PDF)